7 ton!


Ruud Banis van NBG komt met het bericht dat we op basis van de cijfers t/m 2010 een hypotheek van 7 ton kunnen krijgen mits:

  • er een goede verklaring voor de oplopende rekening courant komt
  • we 1 ton overwaarde van ons huis ook inzetten.

De rekening courant is natuurlijk door mijn opgenomen voor

  • de aanvulling op mijn salaris
  • betaling van extra uitgaven
  • aflossing van mijn huidige hypotheek

Alleen weet ik niet of dit de antwoord is die de bank verwacht. Dit wordt dus nog spannend! Bovendien zal de jaarrekening van 2011 deze zaak alweer in een beter daglicht stellen, want in 2011 is nou juist veel van de rekening courant weer afgelost. Dus ben ik nu erg benieuwd of de belofte waargemaakt gaat worden om de jaarrekening per 31-01 op te leveren!

Beeldkwaliteitsplan ?!


Vandaag was het vooroverleg met Het Kwaliteitsteam. Inzet waren onze afwijkende wensen qua uiterlijk en materiaalgebruik van het huis. Na wat discussies bleek – tot mijn volledige, doch aangename verrassing – dat ze vonden dat mijn project niet onder het Beeldkwaliteitsplan hoeft vallen. Wat een opluchting! Het scheelt een hoop discussies over eerder vage en niet goed kwantificeerbare dingen zoals kleuring van de buitenmuur, de negges van de ramen en het materiaal van de kozijnen. We gaan vrolijk door!

Deadline 31-01


Vandaag heb ik de druk bij de vier aanbieders opgevoerd; mij gaat het proces van ontwerpen bij hun toch wel te lang. Ik bedoel dat ze al 4 weken bezig zijn, maar ik heb nog niet veel meer gezien dan wat losse schetsen.

Anderzijds zit ik natuurlijk met het termijn van twee maanden om de financering van de grond rond te krijgen. Dus heb ik dan maar 31-01 als deadline gesteld. Ben toch wel benieuwd, hoe zich dit nu verder gaat ontwikkelen!

… en de schuur?


Tijdens mijn crisisberaad had ik nog even kort vermeld dat ik van plan was om een schuur tegen de Dijkshoorneweg aan te bouwen. Paul Bakker werd direct wakker omdat het nu om onze voortuin gaat. Op mijn naïeve vraag, welke regels hiervoor gelden, krijg ik een wel erg ingewikkeld antwoord:

Geachte heer Lau,
Een bijgebouw in het achtererfgebied kan vaak vergunningsvrij zijn. De situatie is hier echter niet zodanig. We hebben te maken met een zodanige situering van een woonhuis dat het terrein waar het bijgebouw moet komen niet geldt als achterfgebied – doordat de voorgevel gericht is naar de Dijkhoornseweg.
Er bestaat wel de mogelijkheid om voor het betreffende bijgebouw een omgevingsvergunning voor de activiteit strijdig gebruik te vragen (artikel 2.1, eerste lid, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.)
Door straks in de aanvraag omgevingsvergunning deze extra activiteit (naast activiteit bouwen, die dan geldt voor voor het woonhuis + het bijgebouw) toe te voegen is een vergunning mogelijk, mits uiteraard de gemeente het stedenbouwkundig bezien acceptabel vindt – de beoordeling wel/niet acceptabel kan plaatsvinden op basis van de aanvraag – of in een vooroverleg.
met vriendelijke groet,
P. (Paul) Bakker
cluster Veiligheid, afdeling Vergunningen
aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
T 14015 / 06-52739065
E pbakker@delft.nl

Bezoekadres: Phoenixstraat 16, 2611 AL Delft

Postadres: Postbus 78, 2600 ME Delft

Sietse Wierna beveelt me aan om dit probleem niet op te zoeken. Gelijk heeft-ie, de schuur kan namelijk net zo goed naast het huis staan tegen de garage van de buren aan.

Crisisberaad


Vanochtend heb ik bij de gemeente overlegt met Paul Bakker en Sietse Wierda. Aanleiding was mijn paniekmail aan Reinout Kok dat ik het kavelcontract wil gaan opzeggen als ik niet ons huis zoals wij dit op het oog hebben, kunnen bouwen. Op 3 van de 5 punten kreeg ik gelukkig een bevredigende antwoord, voor materialen en kleuren moet ik volgende week bij de beeldkwaliteit commissie zijn. Maar ik ben wel behoorlijk opgelucht!

Huis te koop!


Vandaag ons huis te koop gezet. Via Jaap.nl wordt de advertentie ook nog door gekopieerd naar Huizenzoeker.nl  en Speurders.nl

Natuurlijk is het een dramatische markt. Volgens laatste cijfers zijn er enorme dalingen van het aantal huisverkopen:

Maar ook de gemiddelde prijs is ten opzichte van het jaar ervoor alweer gedaald: Gemiddelde prijsdaling

Nu zijn we natuurlijk benieuwd, hoe zich dit ontwikkeld. Maar we hebben natuurlijk wel een troef: onze getrouwe Lexus zal als bonus aan de woningverkoop gekoppeld worden. Na, als dit geen lokkertje is …

Kavelkoop


We hebben ’s avonds Reinout op bezoek.

P1050267

Eigenlijk dacht ik dat-ie naar aanleiding van mijn eerdere opmerkingen het contract heeft aangepast, maar dat blijkt niet zo te zijn. Wel wuift-ie alle mogelijke bezwaren weg en we gaan tekenen. Het is een dubbel gevoel: enerzijds zijn we blij deze stap te hebben genomen, anderzijds begint ook meteen de grote renteklok te tikken met 5% per jaar.