… en de schuur?


Tijdens mijn crisisberaad had ik nog even kort vermeld dat ik van plan was om een schuur tegen de Dijkshoorneweg aan te bouwen. Paul Bakker werd direct wakker omdat het nu om onze voortuin gaat. Op mijn naïeve vraag, welke regels hiervoor gelden, krijg ik een wel erg ingewikkeld antwoord:

Geachte heer Lau,
Een bijgebouw in het achtererfgebied kan vaak vergunningsvrij zijn. De situatie is hier echter niet zodanig. We hebben te maken met een zodanige situering van een woonhuis dat het terrein waar het bijgebouw moet komen niet geldt als achterfgebied – doordat de voorgevel gericht is naar de Dijkhoornseweg.
Er bestaat wel de mogelijkheid om voor het betreffende bijgebouw een omgevingsvergunning voor de activiteit strijdig gebruik te vragen (artikel 2.1, eerste lid, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.)
Door straks in de aanvraag omgevingsvergunning deze extra activiteit (naast activiteit bouwen, die dan geldt voor voor het woonhuis + het bijgebouw) toe te voegen is een vergunning mogelijk, mits uiteraard de gemeente het stedenbouwkundig bezien acceptabel vindt – de beoordeling wel/niet acceptabel kan plaatsvinden op basis van de aanvraag – of in een vooroverleg.
met vriendelijke groet,
P. (Paul) Bakker
cluster Veiligheid, afdeling Vergunningen
aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
T 14015 / 06-52739065
E pbakker@delft.nl

Bezoekadres: Phoenixstraat 16, 2611 AL Delft

Postadres: Postbus 78, 2600 ME Delft

Sietse Wierna beveelt me aan om dit probleem niet op te zoeken. Gelijk heeft-ie, de schuur kan namelijk net zo goed naast het huis staan tegen de garage van de buren aan.