Beeldkwaliteitsplan ?!


Vandaag was het vooroverleg met Het Kwaliteitsteam. Inzet waren onze afwijkende wensen qua uiterlijk en materiaalgebruik van het huis. Na wat discussies bleek – tot mijn volledige, doch aangename verrassing – dat ze vonden dat mijn project niet onder het Beeldkwaliteitsplan hoeft vallen. Wat een opluchting! Het scheelt een hoop discussies over eerder vage en niet goed kwantificeerbare dingen zoals kleuring van de buitenmuur, de negges van de ramen en het materiaal van de kozijnen. We gaan vrolijk door!