Kwaliteitsteam


Kavel locatie

In een eerder overleg was vastgesteld dat het kwaliteitsteam ons ontwerp niet kan beoordelen omdat er op onze kavel geen typering van het beeldkwaliteitsplan van toepassing is.

Dit klopte echter volgens Sietse niet, terwijl Laurens zich dit nog wel kon herinneren.

Vandaag bevestigde Sietse dit, maar tevens heeft hij met Sander Berkhout (de voorzitter van het kwaliteitsteam) besproken dat ze toch wel een advies geven; alleen toetsen ze niet aan het beeldkwaliteitsplan. Maar waaraan dan?

Later zal blijken dat ze geen goed- of afkeuring gaan bepalen, maar slechts een advies geven.

Wat is de Breedte van de Voorgevel?


De wat? Ja, volgens de bouwvoorschriften voor lintbebouwing in de Harnaschpolder mag de voorgevel niet breder zijn dan 8m (+/- 10% speling). Initieel was het huis hierna ontworpen met nog een balkon erbij. Helaas heeft de gemeente bij nader inzien de balkon meegeteld, waardoor het ontwerp afgekeurd zou worden. He?! En nu?

Nou, volgens het crisisberaad (zie aldaar) mocht ik nog kiezen, wat mijn voorgevel wordt. Dus heb ik dan maar mijn architecten gevraagd om de kant naar de Kopkas in te korten. Maar in het huidige overleg kwam naar voren dat de voorgevel vast staat, namelijk de kant van de Dijkshoornseweg.

Maar wat zijn dan wel de opties? In het overleg kwam naar voren dat vooral het dak het huis breed maakt in combinatie met een prominente hoekpaal. Als we dit nou veranderen, dan moet echter ook de Skybox 1m opschuiven zodat ze dan in het midden van de gevel zit.

Dan doen we het maar zo, toch?

€ 660.000,-


Richard Jongerius biedt onder voorbehoud dat alle stukken, die hij nog verwacht, binnen zullen komen € 660.000,-. De rekensom die hierbij hoort is de linke kolom:

 

Posten

Richard J.

Verwachting

Grondkosten

€ 283.985,-

€ 283.985,-

Aanneemsom

€ 612.715,-

€ 600.000,-

Kosten GIW, aansluitkosten GWL, kosten leges enz

€ 25.000,-

€ 25.000,-

Bouwrente (renteverlies tijdens de bouw)

€ 25.000,-

€ 25.000,-

Financieringskosten

€ 5.800,-

€ 5.800,-

Totale investering

€ 952.500,-

€ 939.785,-

     

Totale investering

€ 952.500,-

€ 939.785,-

Minus eigen geld

€ -28.500,-

€ -50.000,-

Minus lening bv

€ -100.000,-

€ -100.000,-

Minus overwaarde huidige woning

€ -44.000,-

€ -100.000,-

Benodigd hypotheekbedrag

€ 780.000,-

€ 689.785,-

Hypotheekbank is bereid te financieren (onder voorbehoud)

€ 660.000,-

€ 660.000,-

Aanneemsom moet naar beneden met

€ 120.000,-

€ 29.785,-

 

De geel gemarkeerde posten zijn echter nog discutabel. Zo ben ik inmiddels bij de aanneemsom aanbeland bij € 600.000,- precies en dalende (OK Huis zit thans rond € 590.000,-), kan ik makkelijk op nog een aantal dingen besparen zoals een kunststof schuur i.p.v. een gemetselde en zit in dit bedrag een totaal van € 117.000,- zelf te besteden geld, te weten:

Sanitair + Tegelwerk

€ 17.000,-

Tuin afwerking

€ 20.000,-

Keuken

€ 30.000,-

Overige afwerking, waaronder muren behangen, vloeren bekleden, lampen meubels

€ 50.000,-

Aangezien dit een ruime begroting is, zal hier eea Euro weleens kunnen overblijven.

Maar ook het eigen geld is nog groeiende. Zo hebben we thans € 30.000,- en kunnen we nog zeker € 10.000,- bijsparen. Bovendien zal ook dit jaar een Koersplan vrijvallen wat nog eens zo’n € 6.000,- oplevert. Dus we komen op bijna € 50.000,- eigen geld!

De overwaarde van ons huis is ook erg conservatief geschat, maar tevens ook de minst inschatbare grootheid. Als ik van de huidige WOZ waarde uitga, dan hebben we een overwaarde van € 259.000 – € 174.500 = € 84.500,- Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de Lexus t.w.v. € 30.000,-. Hiermee zou het toch wel mogelijk moeten zijn om minimaal € 100.000,- te realiseren?!

Ten slotte heb ik natuurlijk niet voor niets de afgelopen maanden gewerkt als een galeislaaf. Volgens mij kan ik minimaal € 100.000,- uit mijn eigen bedrijf halen. En als het een beetje meezit kan NutriTherapie ook nog een duit in het zakje doen.

Al met al hoeven we maar een verschil van € 30.000,- te overbruggen. En dat zou met een hypotheekaanbieding van Ruud Banis of Jan Remmers al gauw het geval kunnen zijn.

Dit betekent alleen één ding: Het huis komt er!!!