Gemeente is aan zet


Vandaag heb ik de bevestiging gekregen dat alle stukken volledig zijn aangeleverd. Op zich natuurlijk ook weer opmerkelijk dat de beoordeling 10 dagen heeft gekost. Maar deze wachttijd kan er nog makkelijk erbij.

Stairway to Heaven


Vandaag zijn we bij de trappenboer Van Eck geweest. Dit is de voorlopige hoogtepunt van onze zoektocht naar de beste trap. Het begon allemaal met een offerte van 19.900,- EUR van De Vries die ons een mahonie trap met glazen hekwerk wilde verkopen. Leek me op het eerste gezicht mooi, maar toen begonnen we ons in dit onderwerp te verdiepen. Al gauw zagen we hoe een eiken trap veel mooier oogt, en gingen we met de TrappenBouwWinkel in Hoorn praten. Hieruit ontstond een aardige discussie, waarin we ons een heleboel aspecten van een trap gingen realiseren zoals:

 • materiaalsoort
 • model van de trap, waarbij de keldertrap vanwege de krappe ruimte en het hekwerk bij het raam bijzonder spannend is
 • gebogen treden
 • anti-slip strips
 • vorm van spijlen, waarbij gedraaid toch wel de mooiste is
 • bloktrede
 • gebogen stootboord
 • model en breedte van de leuning
 • overgang tussen verticaal en horizontaal hekwerk
 • model van de spillen

Uiteindelijk haakte de TBW af, en kwam Van Eck met een scherpe offerte. Aanvankelijk wilde De Vries hierin meegaan, maar enkele dagen later hoorde ik dat De Vries het toch niet voor deze prijs kan doen. Dus was hiermee de aanbieder uit onderhandeld, en hebben we vandaag best definitieve keuzes gemaakt. Nu is het wachten totdat het huis zover af is dat de trapgaten meetbaar zijn en dus de trappen ook ingemeten kunnen worden. Dan krijgen we een 3D ontwerp en kunnen dan nog steeds aan details gaan sleutelen.

Das Maß ist voll!


In vergelijking met de constructeur is de architect een sneltrein! Op 28-06 hadden we de muren voor heilig verklaard, maar op 17-07 (het datum van indienen van de vergunningsaanvraag) was-ie niet klaar. Op 02-08 werd die procedure vanwege de ontbrekende stukken onderbroken, maar ook binnen de termijn van 3 weken lukte het de constructeur niet om de statische berekeningen te maken. Na nog eens 3 weken was de belofte dat de constructeur gisteren avond zou gaan opleveren. Ik bleef tot middernacht wachten, maar toen was mijn geduld voorgoed op en heb ik de volgende aankondiging tot ingebrekestelling gestuurd:

Toen jullie constructeur gisteren toch (weer) niet ging opleveren, was de bekende druppel die het maat wat mij betreft vol heeft gemaakt. Ik kan wel blijven aandringen, maar als alle mondelinge en schriftelijke mogelijkheden uitgeput raken, heb ik geen andere keuze als ongezellig te worden en heb ik in overleg met mijn juridisch adviseur een aankondiging van in gebreke stelling van artikel 5.3 van het bouwcontract voorbereid:

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer de, voor de uitvoering van de gestelde woning, benodigde prestaties zonder oponthoud te zullen doorvoeren.

Nu schijnt vanochtend toch eea opgeleverd te zijn, maar omdat ik het niet meer vertrouw, ga ik toch de aankondiging doen:

Mocht tot 21-09-2012 blijken dat jullie nog steeds niet alle nodige documenten voor de omgevingsvergunning hebben ingediend, stel ik jullie in gebreke t.a.v. artikel 5.3 van het bouwcontract en zal ik alle reeds gemaakte dan wel nog ontstane kosten in rekening brengen dan wel in mindering brengen op het volgende termijnbedrag, te weten:

 • kosten vooroverleg: € 125,-
 • grondrente: ongeveer € 50,- / dag; door jullie veroorzaakte vertraging tot nu toe al ongeveer 2 maanden
 • gemeentelijke kosten

Ik vind het erg jammer dat het blijkbaar zo moet, maar ik zie gezien het traject tot nu toe geen andere keuze.

R@Oʶ belde me geschrokken op met het verzoek om dit in te trekken. Maar ik zie niet in waarom ik onnodig op kosten gejaagd moet gaan worden.

ʶ De namen zijn op verzoek van de aannemer onleesbaar gemaakt om zijn privacy te waarborgen.