Ons kent ons, of niet?


Afgelopen dinsdag hebben vier partijen met elkaar kennis gemaakt, waarvan ik er drie zelf had gekozen:

 • OK Huis (hoofdaannemer & staalframe specialist)
 • Ad Verhoef (fundering)
 • Bairco (Airco)
 • Creo (W-Installatie)

Ze hebben de door mij genoemde punten en meer doorgenomen. Hierbij bleek tot mijn grote schrik dat tussen juli en augustus vorig jaar de kelder een halve meter is gezakt. Hierdoor hangt de koof van de meterkast half voor de deur en zou het spannend worden om de kelder in te komen. Om dit op te lossen zal de meterkast ten koste van de garderobe wat op moeten schuiven.

Vandaag heb ik als 5e partij met Ad kennis gemaakt en zijn we nog eens alles doorgelopen. Enige open punt is nu nog het creëren van een bouw weg voor het zware materiaal. Hiermee wil-ie volgende week beginnen. Dan wordt het – eindelijk ! – tijd voor foto’s, he?! Hierop hebben we al een tijd gewacht!

Puntjes op de Kelder


Ik kon niet slapen en heb dan maar de volgende aandachtspunten op een rij gezet die voor de kelder relevant zijn:

 1. nuts in
  • gas, water, stroom en glasvezel komen vanuit de Dijkshoornseweg en zullen later buiten de terrassen via eea mantelbuis door de kelderzijmuur naar binnen komen; zie schets
  • image[1]
 2. nuts uit
  • de meterkast bevindt zich precies boven de kelder waardoor eea standaard doorvoerplaat geplaatst moet worden op de positie zoals hier geschetst:
  • image[3]
 3. stofzuiger in
  • door het hele huis lopen 2 buizen met een doorsnede van 60 mmm loodrecht en komen dus ook in de kelder uit (zie architectuur schetsen van BAAS onderste rij). De bovenste is hierbij bedoeld voor de afvoerbuis en de stuurkabels van de centrale stofzuiger, waarbij de motor in de kelder komt
  • image[5]
 4. stofzuiger uit
  • de motor zal via een 50mm uitlaat naar buiten in de kruipruimte afvoeren (zie mailtje onder)
  • image[7]
 5. ventilatie
  • zie schets, is voor de rest met Creo af te stemmen
 6. stroom
  • er moet een kabel vanuit de meterkast voor stroom en een schakeldraad vanuit de Domotica kamer naar de kelder. Beide aansluitingen kunnen via de onderste buis gebeuren.
  • image[9]
 7. Domotica
  • de schakelsensor in de hoek (plafond of muur) moet via een kabel verbonden worden met de Domotica kamer, dus we moeten er een buisje uit laten steken:
  • image[11]
 8. trap
  • in de tekeningen loopt de trap niet tot de tegenoverliggende muur omdat er in de tekening sprake is van een afdakje. Dit hoort echter niet zo; het trapgat dient tot de overkant van de kelder te zijn, en het rood gemarkeerde afdakje mag dus niet
  • image[13]

Meer opmerkingen hoor je me niet doen, dat was het al!

Gemeentelijke Afkeur


Oh nee, he?! Wat krijgen we nou?!

Is dit document al ingediend via het OLO? De berekening is niet gebaseerd op de geldende Eurocodes, maar op de vervallen VBC 1995.

Ik kan geen waarmerk op het document vinden van de constructeur of van een andere partij die namens de aanvrager verantwoordelijk is voor de samenhang van de stukken.

Ook zonder waarmerk of begeleidende verklaring moeten wij het stuk weigeren.

De aanvrager moet zorg blijven dragen voor de samenhang en eenduidigheid van de ingediende stukken (MOR artikel 2.1 Lid 1 en MOR toelichting artikel 2.1):

 • Uit de naamgeving van de ingediende documenten blijkt in onvoldoende mate de inhoud daarvan. Bijvoorbeeld: document [rapportbovenbouwW12-080add28-9-2012.pdf] bevat een tekening;
 • Daarnaast is de onderlinge samenhang van de documenten niet aangegeven. De vereiste samenhang kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van een documentenlijst, waarin een overzicht wordt gegeven van de in het omgevingsloket ingediende documenten samen met onder meer hun werkelijke documentnaam, omschrijving van de inhoud, revisie-aanduiding, document-datum en status. Bij het indienen van nieuwe documenten wordt een bijgewerkte versie van deze documentenlijst toegevoegd.

Dus met andere woorden:

 • geen samenhang tussen de stukken
 • Berekening is gebaseerd op een vervallen standaard

Nu is dan wel de constructeur in eerste instantie de hoofdverdachte, maar na een telefoontje met de constructeur blijkt het de paalberekening van de palenboer te zijn! Verder vroeg de gemeente hierom en ik had het ook op de kortste weg naar hun toegestuurd. Dus zonder op naamgeving of waarmerk van de constructeur te letten.

Wordt vervolgt!

And the Winner is ….


Ad Verhoef!

Maar hoe kwam het er ook hiertoe? Omdat ik niet meer voor minder fundering wilde betalen, besloot ik dit proces maar zelf in de hand te nemen. Mijn aanpak was vrij simpel: ik heb enerzijds het gedeelte van de offerte voor de fundering gepakt:

image
Anderzijds was Google mijn vriend en ik heb een aantal partijen, die me iets met fundering te maken leken te hebben gevraagd of ze deze offerte waar zouden kunnen maken. Een aantal hiervan reageerden en hun heb ik dan een heus bestek opgestuurd bestaande uit

 • Hinke’s constructieberekeningen en palenplan
 • de gegevens van de VanDenBerg kelder (incl. isolatie)
 • de restricties t.o.v. het heien vanwege het huis / garage van familie Zwetsloot
 • diverse administratieve gegevens zoals termijn, budget, procedure
 • deze schets

image
Naast een aantal offertes ver boven het budget waren er eigenlijk maar twee serieuze aanbiedingen, waarbij ik bij Ad het beste gevoel kreeg. Bovendien lag zijn prijs met € 53.782,- zo’n kleine € 500,- onder mijn geraamde prijs. Netjes!

Pakken we het aan!

Afstemmingen


Ik heb de volgende punten op een rij gezet die afgestemd dienen te worden:

 1. aansluiting van het huis op de fundering / kelder: ankers, HWA, riolering, ventilatie; buitenwaterkraan; (afstemming met elektra en Airco doe ik zelf)
 2. voorzieningen (WC, containers, etc)
 3. betalingen: aangezien dit onder een bouwcontract valt van 12-04-2012, zijn alle werkzaamheden nog tegen een BTW tarief van 19% via OK Huis af te rekenen; zie Nieuwbouwwoningen
 4. bouwaansluiting water: er is een waterput geplaatst op de kavel, maar ik weet niet of-ie al aangesloten is; bijgevoegd de informatie van Evides over de firma Baas die dit aan zou moeten sluiten. Wellicht moet de uitvoering nog afgesproken worden?
 5. bouwaansluiting stroom: er is al een kast voor bouwstroom geplaatst en waarschijnlijk ook al aangesloten door Westland Infra; ik heb UnitedConsumers als leverancier gevraagd om dit per 01-03 contractueel in te laten gaan
 6. Nutsaansluiting algemeen: volgens het tracé zoals in de schets van Westland Infra aangegeven, zullen stroom, water, gas en glasvezel voor een deel onder de terrassen en het huis door en door de kelderwand lopen; er moet afgestemd worden wie de mantelbuizen plaatst
 7. CAR verzekering (met name t.a.v. het ontroerende goed van familie Zwetsloot)

Nu alleen maar hopen dat dit opgevolgd wordt!

Auf Sand gebaut: fundering op staal


Dit heeft niets met het materiaal staal te maken, maar alles met het huis & garage van familie Zwetsloot. De Wikipedia weet het natuurlijk weer precies:

De benaming fundering op staal heeft niets te maken met het materiaal staal. De term komt uit het Oudgermaans stal en Oudfrans estal, wat stand, vaste plaats of staan op, rusten op betekent, vergelijk met opstal. Staal betekent eigenlijk, ondergrond, harde bodem.[1] Vroeger werd de bodem bij de aanvang van de bouw afgegraven tot het funderingsniveau en werd een deskundige geraadpleegd die de ‘staal’ (monster) van de grond beoordeelde en adviseerde of deze ondergrond geschikt was om op te bouwen.[2]

Nu dit weer aan iedereen duidelijk is, wordt ook het probleem zichtbaar: trillingen en verzakkingen van de bodem kunnen tot onherstelbare schade aan het gebouw leiden. Geen wonder dat Kok toen JdV gebeld heeft met het verzoek om boorpalen te gebruiken. Beide wisten echter niet, dat dit in de ondergrond niet mogelijk is zoals de gemeente mij had laten weten:

image

Anderzijds hebben me deskundigen zoals Hans vd Sluis, Leon Castelein en Ad Verhoef al verzekerd, dat het eigenlijk geen probleem zou mogen zijn. Immers hebben we nu ook minder dikke palen van 25 x 25 cm2.

Officieel hoort er een opname van stand van bouwkundige zaken plaats te vinden. Het opvragen van een offerte van Geomet leert echter dat dit geintje 2.178,- EUR gaat kosten! Voor een paar foto’s! Als het huis nou al aardig wat schade had, dan zou ik het nog waard vinden. Maar het is gewoon gaaf, en foto’s van gave huizen kan ik nog zelf nemen ook, alleen waarvoor? Om mijn eigen schuld te kunnen bewijzen? Dat kan ik ook goedkoper!

Verder is het belangrijk om tijdens het heien trilmetingen uit te voeren om overmatige trillingen te voorkomen. Indien ze namelijk wel voorkomen, kan met de zwarte en frequentie van het heinen varieert worden, of de eerste 4 meters kunnen voorgeboord worden, want hier zijn nog wat vastere lagen, waar ook Zwetsloot’s huis op staat:

image

Hoe verder de kromme naar rechts uitslaat hoe meer weerstand de bodem biedt.

Eveneens moeten we waken voor verzakkingen. Deze zouden we kunnen veroorzaken wanneer we de put voor de kelder gaan bemalen. Daarom hebben we nu ook voor een methode gekozen om de kelder in een "natte" put te hijsen en meteen aan de funderingsbalken vast te maken.