Fundering is gestort!


Het was al spectaculair en trok dan ook voldoende aandacht! Al de transport van de kraan was al spannend omdat de transporteur bijna niet de bocht kreeg. Maar laat ik de beelden spreken: