Troonswisseling in Zaandam


Koning Willem-Alexander is dinsdagmiddag in De Nieuwe Kerk in Amsterdam beëdigd en ingehuldigd.

ANP

"Het feit dat de koning geen politieke verantwoordelijkheid heeft, betekent niet dat hij geen eigen verantwoordelijkheid heeft. Anders zou de eed die ik straks afleg betekenisloos zijn”, zo zei Willem-Alexander in zijn toespraak voorafgaand aan de eed.

Lekker ingewikkeld en een leuke taak voor hem natuurlijk, maar ik vond het belangrijker om met Justin nogmaals de plan door te spreken:

 • mijn leidingsplan doornemen en goedkeuren
 • kabels kopen
 • op 18/19 mei met Heinrich’s vrienden de kabels trekken, behalve de kelder, want deze is voor Justin
 • Justin gaat de kabels controleren en alle knooppunten aansluiten zoals centraaldozen, nevendozen en natuurlijk de meterkast
 • indien nodig gaat Justin ook het werk van het kabeltrekken afmaken
 • Marcel loopt met het dichtmaken van de muren mee en maakt de gaten voor de contactdozen, schakelaars en losse leidingen
 • ik ga de contactdozen etc. aansluiten, of ik laat dit aan Justin over
 • de plafonds met verlichting en rookmelders zijn eveneens voor Justin

We hebben aardig wat voor de boeg; pakken we het aan!

Mateloze venster


Op de bouwbespreking van 16-04 werd door OK Huis nog afgegeven op FensterSalon, omdat ze willen inmeten voordat ze aan hun productie willen gaan beginnen. “De maten staan toch vast?” werd op hoge toon verkondigd. Na wat aarzeling en de toezegging dat het risico aan de kant van de aannemer ligt, gingen ze in een telefoongesprek uiteindelijk akkoord de productie aan de hand van door ons opgegeven maten op te nemen.

En wat blijkt nu: de maten kunnen toch niet worden genoemd. Terug dus naar plan A!

Begane grond is nagenoeg klaar


Eigenlijk was het de bedoeling om per vandaag de vloer van de zolder al klaar te hebben, maar de jongens kampen met allerlei problemen:

 • de zijkanten van de fundering (neuzen) hadden eigenlijk 8 cm hoger moeten zijn als de vloer
 • sommige anker waren niet op de juiste plek / oriëntatie
 • sommige warm-gewalste binten / palen waren niet volgens de bedoeling vervaardigd
 • sommige constructies zijn onduidelijk
 • sommige koud-gewalste profielen pasten uit uiteenlopende oorzaken niet

Maar goed, langzamer dan gepland maar toch zeker gaat het de goede kant op!